Friday, August 3, 2007

Pakikipagkapwa-tao

Pakikipagkapwa-tao
• May respeto o paggalang sa pakikitungo sa iba.
• May pakikinig at kabukasan sa opinion at pananaw ng iba.
• Marunong tumanggap ng puna at pagkakamali.• May mapayapang disposisyon.
• May paniniwala sa pagkaka-pantay-pantay ng lahat (walang paghuhusga maging sa relihiyon,
kulay, kasarian o lahi).
Layunin
Ibigay ang kahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Malinang ang pagpapahalaga ng pakikipagkapwa-tao sa kani-kanilang buhay.
Mga patnubay na tanong:
1. Ano ang konsepto ng pakikipagkapwa-tao.
2. Ibigay ang tatlong pagpapahalaga na maaring malinang sa ating pakikipakapwa-tao.
3. Bilang Pilipino sa paanong paraan mas napapakita natin ang ating pakikipagkapwa-tao kaysa
ibang kultura.
4. Ano ang mga halimbawa ng pakikipagkapwa-tao.

2 comments:

Charmane Mina said...

bakit kailangan itong isaalang-alang?

Charmane Mina said...

adfaf